โปรแกรม Anti-aging Immune Power Booster: Scan – IV drip -Supplement โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างภูมิต้านทาน ให้ร่างกาย

NK cell Vs. Corona Virus

ปกติร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ที่คอยจะส่งสัญญาณตรวจจับ และทำลายเซลล์ผิดปกติที่มีไวรัส และเซลล์มะเร็ง ที่เข้ามาทำลายระบบภูมิคุ้มกันซึ่ง เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ว่า มีฉายา “ เซลล์เพชฌฆาต” หรือ Natural Killer Cell ( NK cell)

โดย NK cell นับเป็นด่านแรกๆ ในระบบภูมิคุ้มกันที่จะตอบสนองต่อเซลล์ที่ผิดปกติ เช่น เซลล์ที่มีการติดเชื้อไวรัส หรือเซลล์มะเร็ง
โดยเม็ดเลือดขาว NK cell จะทำงานตรวจจับเซลล์เป้าหมายที่มีความผิดปกติ และเข้าทำลายเซลล์เป้าหมาย
ดังนั้น NK cell จึงมีบทบาทสำคัญที่ทำหน้าที่เหมือนทหารด่านหน้าปกป้องรักษาร่างกายของเรา
และในกรณีที่ระบบภูมิคุ้มกันโรคเสียสมดุล จะทำให้เชื้อโรค และไวรัสร้ายเพิ่มขึ้นในร่างกาย
และในยุคที่ไวรัส covid-19 กำลังแพร่ระบาด การดูแลภูมิคุ้มกันตัวเองจึงเป้นสิ่งสำคัญมาก
ซึ่งปัจจุบันมีการตรวจสแกนการทำงาน และประสิทธิภาพ ของ NK cell ซึ่งผลที่ได้สามารถสะท้อนถึงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้
และสามารถบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง และความเสี่ยงของการที่ร่างกายจะทรุดหนักกรณีที่ถูกไวรัสเล่นงาน
วิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกันในกรณีที่ผลตรวจเลือดสแกนการทำงานของ NK cells ทำงานผิดปกติ หรือภูมิคุ้มกันต่ำกว่ามาตรฐาน ได้แก่
1.การรักษาโดยการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกัน ( Immunotherapy ) โดยใช้วิธีการเพาะเลี้ยง NK celll และฉีดกลับเข้าสู่ร่างกาย เพื่อเป็นการรักษาโดยกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อคืนความสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันโรคในการกำจัดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสได้
2. การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือ ดริปวิตามินให้ทางเส้นเลือดดำ สูตร NAD+ Drip หรือ Immune booster ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานว่าสามารถเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของ NK cellได้จริง
3.ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งการรับประทานอาหาร ไม่เครียด พักผ่อน นอนหลับ และออกกำลังกายในปริมาณที่เหมาะสม
4.ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งที่ DSclinic เรามีโปรแกรม Anti-aging Immune Power Booster: Scan – IV drip -Supplement
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างภูมิต้านทาน ให้ร่างกาย โดยรวมทั้งในเรื่องการตรวจวัด ประสิทธิภาพNKcell จนถึงการแก้ไข เพิ่มภูมิคุ้มกัน NKcellได้ในกรณีที่ผิดปกติ เพื่อต่อสู้กับไวรัส
ซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
DSclinic อุดรธานี และสกลนคร
Tel.061-8988895
Line ID:@dsclinic
ดาวใจ ตรัน DSclinic Daojai-Sompong

สอบถามโทร 087-528-2442