มาตรการปกป้องโควิด-19 ที่ DSclinic


มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มงวดของDSclinic เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

1.ขอความร่วมมือให้ผู้มารับบริการและผู้มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วย Alcohol hand rub ก่อนเข้าคลินิกทุกครั้ง
2.มีเจ้าหน้าที่คอยเปิดประตู และตรวจวัดอุณหภูมิ โดยการวัดอุณหภูมิแบบยิงอินฟราเรดทางหน้าผาก และมีพยาบาลซักประวัติเพิ่มเติมให้ผู้รับบริการ และพนักงานทุกคนก่อนเดินเข้าโรงพยาบาล หากพบว่ามีไข้ อุณภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา ร่วมกับมีอาการ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก สำหรับผู้ที่ตรวจพบ จะขอปฏิเสธการรักกษในช่วงนี้
3.พนักงานTherapist ล้างมือก่อน และทำหัตถการ รวมถึงสวมมาส์ก และ Face shield ระหว่างทำหัตถการ
4.จัดพื้นที่นั่งรอรับบริการ โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร และจะมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดด้วยด้วย สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
5.มีการเปลี่ยนผ้ารองปูเตียงใหม่ทุกเคส และจะมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดเตียงด้วยด้วย สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
6.มีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เหล็กกดสิว ถาด ด้วยเครื่องอบฆ่าเชื้อ Autoclave
7.มีการทำนัดการรักษาล่วงหน้า เพื่อความสะดวก และไม่ต้องเสียเวลาในการรอรับบริการ

สอบถามโทร 087-528-2442